Soi Cầu Lô Đề Đẹp Ngày
ĐĂNG KÍ NHẬN CẦU LÔ ĐỀ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TỪ LOTUYETMAT.COM NGAY HÔM NAY.

Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!

- Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều THẤT BẠI trên đường đời có Dại mới có khôn” Vì Vậy một tuần cầu có thể gãy 1 đến 2 ngày nên các bạn nên theo đều để có lãi lớn nhé

  


SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP PHÍ SAU

PHÍ BẠCH THỦ LÔ SAU GIỜ QUAY  (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ)

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
17-03-2020 82 ĂN LÔ 82
16-03-2020 63 ĂN LÔ 63
15-03-2020 49 TRƯỢT
14-03-2020 90 ĂN LÔ 90
13-03-2020 52 ĂN LÔ 52
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 97 ĂN LÔ 97
04-03-2020 94 TRƯỢT
03-03-2020 40 ĂN LÔ 40
02-03-2020 74 ĂN LÔ 74
01-03-2020 32 TRƯỢT
29-02-2020 68 ĂN LÔ 68
28-02-2020 89 ĂN LÔ 89
27-02-2020 61 TRƯỢT
26-02-2020 19 ĂN LÔ 19x2
25-02-2020 93 ĂN LÔ 93
24-02-2020 89 ĂN LÔ 89
23-02-2020 50 TRƯỢT
22-02-2020 70 ĂN LÔ 70
21-02-2020 84 ĂN LÔ 84
20-02-2020 40 ĂN LÔ 40
19-02-2020 28 TRƯỢT
18-02-2020 45 TRƯỢT
17-02-2020 90 ĂN LÔ 90
16-02-2020 49 ĂN LÔ 49x2
15-02-2020 27 ĂN LÔ 27
14-02-2020 58 TRƯỢT
13-02-2020 34 ĂN LÔ 34
12-02-2020 80 ĂN LÔ 80
11-02-2020 63 ĂN LÔ 63x2
10-02-2020 38 TRƯỢT
09-02-2020 15 ĂN LÔ 15
08-02-2020 71 ĂN LÔ 71
07-02-2020 43 ĂN LÔ 43x2
06-02-2020 57 TRƯỢT
05-02-2020 00 ĂN LÔ 00
04-02-2020 01 TRƯỢT
03-02-2020 97 ĂN LÔ 97
02-02-2020 96 ĂN LÔ 96
01-02-2020 05 TRƯỢT

Phát Tài

Phát Lộc

Đại ThắngSOI CẦU SONG THỦ LÔ SIÊU VIP PHÍ SAU

PHÍ SONG THỦ LÔ SAU GIỜ QUAY  (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ)

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
17-03-2020 35 53 ĂN LÔ 35
16-03-2020 13 14 TRƯỢT
15-03-2020 14 41 ĂN LÔ 14x2
14-03-2020 38 83 TRƯỢT
13-03-2020 23 32 ĂN LÔ 23
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 85 84 ĂN LÔ 84
04-03-2020 12 15 TRƯỢT
03-03-2020 20 25 ĂN LÔ 25
02-03-2020 15 17 ĂN LÔ 15
01-03-2020 03 04 ĂN LÔ 04
29-02-2020 37 73 TRƯỢT
28-02-2020 05 70 ĂN LÔ 70
27-02-2020 83 38 ĂN LÔ 83
26-02-2020 13 31 TRƯỢT
25-02-2020 48 46 ĂN LÔ 48
24-02-2020 50 58 ĂN LÔ 50
23-02-2020 64 65 ĂN LÔ 65
22-02-2020 40 42 ĂN LÔ 40
21-02-2020 14 41 ĂN LÔ 41
20-02-2020 26 62 TRƯỢT
19-02-2020 37 73 ĂN LÔ 37 73
18-02-2020 65 68 TRƯỢT
17-02-2020 21 29 ĂN LÔ 21
16-02-2020 45 54 ĂN LÔ 54
15-02-2020 69 96 ĂN LÔ 96
14-02-2020 38 83 ĂN LÔ 83x2
13-02-2020 18 81 TRƯỢT
12-02-2020 69 96 ĂN LÔ 96
11-02-2020 54 58 ĂN LÔ 54
10-02-2020 26 62 ĂN LÔ 26 62
09-02-2020 18 81 ĂN LÔ 81
08-02-2020 47 74 TRƯỢT
07-02-2020 21 12 ĂN LÔ 12 21
06-02-2020 46 64 ĂN LÔ 46
05-02-2020 34 43 TRƯỢT
04-02-2020 79 97 ĂN LÔ 79
03-02-2020 33 88 ĂN LÔ 88
02-02-2020 05 50 ĂN LÔ 05 50
01-02-2020 67 76 TRƯỢT

Phát Tài

Phát Lộc

Đại ThắngSOI CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ SIÊU VIP PHÍ SAU

PHÍ DÀN ĐỀ 10 SỐ SAU GIỜ QUAY  (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ)

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ KẾT QUẢ
17-03-2020 35 53 68 86 42 24 20 02 98 89 TRƯỢT
16-03-2020 11 66 24 42 57 75 35 53 22 77 ĂN ĐỀ 22
15-03-2020 58 85 67 76 32 20 02 24 51 69 TRƯỢT
14-03-2020 86 68 75 57 38 83 12 21 55 00 TRƯỢT
13-03-2020 25 52 34 43 58 85 67 76 89 98 TRƯỢT
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 57 75 79 97 29 92 47 74 16 61 TRƯỢT
04-03-2020 35 53 62 26 15 51 74 47 84 48 TRƯỢT
03-03-2020 23 32 15 51 40 04 53 35 69 96 ĂN ĐỀ 23
02-03-2020 76 67 87 78 95 59 34 43 17 71 ĂN ĐỀ 87
01-03-2020 12 21 25 52 37 73 59 95 67 76 TRƯỢT
29-02-2020 15 51 24 42 57 75 54 45 37 73 TRƯỢT
28-02-2020 15 51 28 82 47 74 86 68 95 59 ĂN ĐỀ 82
27-02-2020 11 66 16 61 03 30 08 80 19 91 TRƯỢT
26-02-2020 34 54 78 95 1 21 45 31 75 57 TRƯỢT
25-02-2020 57 75 53 35 62 24 81 18 98 86 TRƯỢT
24-02-2020 19 91 57 75 42 24 14 41 17 71 TRƯỢT
23-02-2020 44 48 84 75 63 33 75 57 24 50 ĂN ĐỀ 44
22-02-2020 57 75 49 94 14 41 72 27 44 99 TRƯỢT
21-02-2020 58 85 69 96 67 76 83 38 05 50 TRƯỢT
20-02-2020 26 62 17 71 25 52 04 40 56 65 ĂN ĐỀ 04
19-02-2020 37 73 86 68 91 19 92 90 34 31 TRƯỢT
18-02-2020 34 39 31 51 15 29 27 19 73 18 TRƯỢT
17-02-2020 32 33 31 39 41 4 96 24 49 99 TRƯỢT
16-02-2020 35 53 38 83 75 57 52 24 51 01 TRƯỢT
15-02-2020 78 87 86 68 53 35 62 26 17 71 ĂN ĐỀ 17
14-02-2020 14 41 27 72 35 62 69 89 95 01 TRƯỢT
13-02-2020 25 52 36 63 98 89 87 78 75 57 TRƯỢT
12-02-2020 41 48 47 52 25 63 35 32 01 20 ĂN ĐỀ 47
11-02-2020 91 97 95 96 38 65 56 74 42 14 ĂN ĐỀ 96
10-02-2020 47 74 76 67 53 35 50 05 54 58 TRƯỢT
09-02-2020 14 41 25 53 62 02 20 34 43 55 TRƯỢT
08-02-2020 76 67 85 58 19 91 95 59 35 52 ĂN ĐỀ 91
07-02-2020 46 64 48 84 79 97 53 35 62 26 TRƯỢT
06-02-2020 45 54 86 68 95 59 83 38 75 57 ĂN ĐỀ 75
05-02-2020 12 21 25 52 14 41 78 87 63 36 TRƯỢT
04-02-2020 10 01 04 40 07 09 18 19 83 84 ĂN ĐỀ 10
03-02-2020 37 73 34 31 39 38 63 64 68 66 TRƯỢT
02-02-2020 14 41 68 86 98 89 73 30 03 22 TRƯỢT
01-02-2020 30 35 38 98 89 76 67 50 05 44 ĂN ĐỀ 30

Phát Tài

Phát Lộc

Đại ThắngSOI CẦU ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT PHÍ SAU

PHÍ ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT SAU GIỜ QUAY  (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ)

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
NGÀY ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
17-03-2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6
16-03-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
15-03-2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 0
14-03-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
13-03-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
04-03-2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
03-03-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
02-03-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
01-03-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 TRƯỢT
29-02-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
28-02-2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8
27-02-2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRƯỢT
26-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4
25-02-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
24-02-2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
23-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4
22-02-2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
21-02-2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
20-02-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
19-02-2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
18-02-2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1
17-02-2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
16-02-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
15-02-2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 7
14-02-2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRƯỢT
13-02-2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
12-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
11-02-2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
10-02-2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRƯỢT
09-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4
08-02-2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 9
07-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRƯỢT
06-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
05-02-2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
04-02-2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
03-02-2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0
02-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT
01-02-2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0

Phát Tài

Phát Lộc

Đại ThắngDÀN 3 CÀNG ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC

DÀN 3 CÀNG ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC  (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 3 CÀNG ĐỀ 1 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h30.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobile,...

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN 3 CÀNG ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 1 SỐ KẾT QUẢ
17-03-2020 267 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 267
16-03-2020 322 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 322
15-03-2020 786 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
14-03-2020 115 ĂN ĐỀ 15
13-03-2020 118 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 118
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 991 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 991
04-03-2020 115 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
03-03-2020 953 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
02-03-2020 787 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 787
01-03-2020 635 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 635
29-02-2020 357 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
28-02-2020 451 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
27-02-2020 522 ĂN ĐỀ 22
26-02-2020 146 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 146
25-02-2020 376 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 376

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng


DÀN 3 CÀNG ĐỀ 5 SỐ CHUẨN XÁC

DÀN 3 CÀNG ĐỀ 5 SỐ CHUẨN XÁC  (ngày, giá : 7.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 3 CÀNG ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h30.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobile,...

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN 3 CÀNG ĐỀ 5 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 5 SỐ KẾT QUẢ
17-03-2020 267 542 521 569 989 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 267
16-03-2020 322 142 524 689 895 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 322
15-03-2020 786 901 415 562 356 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 901
14-03-2020 115 425 562 356 698 ĂN ĐỀ 15
13-03-2020 118 514 752 536 689 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 118
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 991 657 197 579 574 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 991
04-03-2020 115 518 167 135 753 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
03-03-2020 415 754 869 953 440 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ
02-03-2020 787 145 317 973 257 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 787
01-03-2020 635 145 517 357 471 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 635
29-02-2020 357 554 715 805 635 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 805
28-02-2020 451 415 756 882 362 ĂN ĐỀ 82
27-02-2020 522 798 589 635 715 ĂN ĐỀ 22
26-02-2020 146 445 854 715 542 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 146

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng


DÀN ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC

DÀN ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC  (ngày, giá : 5.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 1 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h30.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobile,...

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 1 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY DÀN ĐỀ 1 SỐ KẾT QUẢ
17-03-2020 67 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 67
16-03-2020 22 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 22
15-03-2020 86 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
14-03-2020 15 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 18
13-03-2020 18 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 18
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 91 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 91
04-03-2020 15 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
03-03-2020 53 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
02-03-2020 87 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 87
01-03-2020 35 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 35
29-02-2020 57 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
28-02-2020 51 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
27-02-2020 98 TRƯỢT ĐỀ CHUẨN XÁC
26-02-2020 46 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 46
25-02-2020 76 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 76
24-02-2020 09 ĂN ĐỀ CHUẨN XÁC 09

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng


DÀN XIÊN 2 CHUẨN XÁC

DÀN XIÊN 2 CHUẨN XÁC  (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h30.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobile,...

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

✔ .. ACE Cần hỗ trợ trực tuyến thì liên hệ zalo: 0388.375.642
Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
NGÀY XIÊN 2 CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
17-03-2020 35 98 ĂN LÔ 35
16-03-2020 63 86 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
15-03-2020 56 20 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
14-03-2020 38 87 ĂN LÔ 87
14-03-2020 52 67 ĂN LÔ 52
06-12/03/2020 Bảo Trì Nâng Cấp
05-03-2020 84 05 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
04-03-2020 85 12 ĂN LÔ 85
03-03-2020 20 99 ĂN LÔ 99
02-03-2020 15 82 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
01-03-2020 62 81 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
29-02-2020 26 68 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
28-02-2020 58 15 ĂN LÔ 15
27-02-2020 47 62 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
26-02-2020 83 52 ĂN LÔ 83
25-02-2020 61 39 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
24-02-2020 54 19 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
23-02-2020 65 34 ĂN LÔ 65
22-02-2020 62 14 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
21-02-2020 57 18 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
20-02-2020 95 61 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
19-02-2020 28 73 ĂN LÔ 73
18-02-2020 73 91 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
17-02-2020 21 05 ĂN LÔ 21
16-02-2020 67 93 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
15-02-2020 27 51 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
14-02-2020 74 21 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
13-02-2020 13 58 ĂN LÔ 13x2
12-02-2020 22 68 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
11-02-2020 37 86 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
10-02-2020 21 57 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
09-02-2020 48 85 ĂN LÔ 48
08-02-2020 42 81 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
07-02-2020 28 63 ĂN LÔ 28
06-02-2020 12 59 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
05-02-2020 05 94 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
04-02-2020 54 79 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC
03-02-2020 68 20 ĂN LÔ 68
02-02-2020 38 85 ĂN LÔ 38x2
01-02-2020 25 71 ĂN XIÊN 2 CHUẨN XÁC

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng


© 2019 SOI CẦU MIỀN BẮC CHUẨN XÁC